Usmerňuješ ľudí na vlakovej stanici, aby vedeli kedy a kde čakať na kyvadlovku.

Si v pite (priestor medzi pódiom a zábranami) na hlavnom pódiu, dávaš ľuďom vodu v ak sú smädní, udržuješ pit čistý. Ak sa schyľuje k problému, upozorníš SBS alebo stagemanagera.

Pomáhaš s koordináciou parkoviska pre staff.

Usmerňuješ prichádzajúcich návštevníkov do koridorov pred bránou na festival.

Stojíš na Check Pointe na Runway medzi obytnou a festivalovou zónou a sleduješ, či majú všetci pásky a či nejdú so sklom, na skate, bike alebo v nákupnom košíku do festivalovej zóny.

Si v pite (priestor medzi pódiom a zábranami) na Suzuki stage, dávaš ľuďom vodu v ak sú smädní, udržuješ pit čistý. Ak sa schyľuje k problému, upozorníš SBS alebo stagemanagera.

Pomáhaš s koordináciou parkoviska pre VIP a umelcov.

Strážiš výstavu alebo niečo podobné.

Stojíš na Check Pointe pri Staropremen stage medzi obytnou a festivalovou zónou a sleduješ, či majú všetci pásky a či nejdú so sklom, na skate, bike alebo v nákupnom košíku do festivalovej zóny.

Si v pite (priestor medzi pódiom a zábranami) na Staropramen stage, dávaš ľuďom vodu v ak sú smädní, udržuješ pit čistý. Ak sa schyľuje k problému, upozorníš SBS alebo stagemanagera.

Pomáhaš s koordináciou parkoviska pre bicykle.

Kombinovaná pozícia: 1 zmena ako Crowd Assistance Brána 1 zmena Crowd Assistance Main

Stojíš na Check Pointe pri Urban Markete medzi obytnou a festivalovou zónou a sleduješ, či majú všetci pásky a či nejdú so sklom, na skate, bike alebo v nákupnom košíku do festivalovej zóny.

Pomáhaš s koordináciou návštevníckeho parkoviska.

Usmerňuješ ľudí v páskovacom stane.

Nešpecifikovaná pozícia, na doplnenie tam, kde chýba