Si v pite (priestor medzi pódiom a zábranami), dávaš ľuďom vodu v prípade núdze, udržuješ pit čistý. Ak sa schyľuje k problému, upozorníš SBS alebo stagemanagera.

Si v pite (priestor medzi pódiom a zábranami), dávaš ľuďom vodu v prípade núdze, udržuješ pit čistý. Ak sa schyľuje k problému, upozorníš SBS alebo stagemanagera.

Pomáhaš s koordináciou VIP parkoviska.

Koordinuješ ľudí čakajúcich na taxík, dávaš im potrebné informácie.

Strážiš Urban Market, aby tam nikto nechodil.

Usmerňuješ ľudí na vlakovej stanici, aby vedeli kedy a kde čakať na kyvadlovku.

Usmerňuješ prichádzajúcich návštevníkov do koridorov na bráne do festivalu.

Kombinovaná práca na 2 zmeny: 1. Si v pite (priestor medzi pódiom a zábranami), dávaš ľuďom vodu v prípade núdze, udržuješ pit čistý. Ak sa schyľuje k problému, upozorníš SBS alebo stagemanagera. 2. Sleduješ, či majú všetci pásky a nejdú so sklom, na skate, bike alebo nákupnom košíku a či vedia všetci chodiť - keď nie oslovíš SBS aby im vysvetlila, že sa treba prespať v stanovom mestečku.

Kombinovaná práca na 2 zmeny: 1. Tvojou zodpovednosťou je plošina pre imobilných pred hlavným pódiom, to znamená, že pomáhaš imobilým dostať sa na plošinu a dohliadaš, aby tam nechodili nepovolaní. 2. Si v pite (priestor medzi pódiom a zábranami), dávaš ľuďom vodu v prípade núdze, udržuješ pit čistý. Ak sa schyľuje k problému, upozorníš SBS alebo stagemanagera.

Si v pite (priestor medzi pódiom a zábranami), dávaš ľuďom vodu v prípade núdze, udržuješ pit čistý. Ak sa schyľuje k problému, upozorníš SBS alebo stagemanagera.

Pomáhaš s koordináciou návštevníckeho parkoviska.

Sleduješ, či majú všetci pásky a nejdú so sklom, na skate, bike alebo nákupnom košíku a či vedia všetci chodiť - keď nie oslovíš SBS aby im vysvetlila, že sa treba prespať v stanovom mestečku.

Koordinuješ ľudí čakajúcich na UBER, dávaš im potrebné informácie.

Strážiš lietadlo.

Ukazuješ prichádzajúcim umelcom, kam sa majú ísť akreditovať.

Kombinovaná práca na 2 zmeny: 1. Si v pite (priestor medzi pódiom a zábranami), dávaš ľuďom vodu v prípade núdze, udržuješ pit čistý. Ak sa schyľuje k problému, upozorníš SBS alebo stagemanagera. 2. Sleduješ, či majú všetci pásky a nejdú so sklom, na skate, bike alebo nákupnom košíku a či vedia všetci chodiť - keď nie oslovíš SBS aby im vysvetlila, že sa treba prespať v stanovom mestečku.

Kombinovaná práca na 2 zmeny: 1. Pomáhaš s koordináciou návštevníckeho parkoviska. 2. Strážiš výstavu Bludisko.

Vydávaš veci z úschovne.

Si v pite (priestor medzi pódiom a zábranami), dávaš ľuďom vodu v prípade núdze, udržuješ pit čistý. Ak sa schyľuje k problému, upozorníš SBS alebo stagemanagera.

Pomáhaš s koordináciou parkoviska pre umelcov.

Sleduješ, či majú všetci pásky a nejdú so sklom, na skate, bike alebo nákupnom košíku a či vedia všetci chodiť - keď nie oslovíš SBS aby im vysvetlila, že sa treba prespať v stanovom mestečku.

Koordinuješ ľudí čakajúcich na kyvadlovku, dávaš im potrebné informácie.

Strážiš výstavu Bežcov, aby ju návštevníci nerozkradli alebo nezničili.

Stojíš na jednom z check pointov a ukazuješ autám, kam majú ísť.

Kombinovaná práca na 2 zmeny: 1. Si v pite (priestor medzi pódiom a zábranami), dávaš ľuďom vodu v prípade núdze, udržuješ pit čistý. Ak sa schyľuje k problému, upozorníš SBS alebo stagemanagera. 2. Sleduješ, či majú všetci pásky a nejdú so sklom, na skate, bike alebo nákupnom košíku a či vedia všetci chodiť - keď nie oslovíš SBS aby im vysvetlila, že sa treba prespať v stanovom mestečku.

Kombinovaná práca na 2 zmeny: 1. Pomáhaš s koordináciou parkoviska pre umelcov. 2. Pomáhaš s koordináciou parkoviska pre staff.

Si v pite (priestor medzi pódiom a zábranami), dávaš ľuďom vodu v prípade núdze, udržuješ pit čistý. Ak sa schyľuje k problému, upozorníš SBS alebo stagemanagera.

Pomáhaš s koordináciou parkoviska pre staff.

Sleduješ, či majú všetci pásky a nejdú so sklom, na skate, bike alebo nákupnom košíku a či vedia všetci chodiť - keď nie oslovíš SBS aby im vysvetlila, že sa treba prespať v stanovom mestečku.

Sedíš pri vstupe do brigádnického stanového mestečka a dávaš pozor, aby tam nevstupovali nepovolané osoby.

Strážiš výstavu Bludisko.

Usmerňuješ ľudí v páskovacom stane.

Kombinovaná práca na 2 zmeny: 1. Si v pite (priestor medzi pódiom a zábranami), dávaš ľuďom vodu v prípade núdze, udržuješ pit čistý. Ak sa schyľuje k problému, upozorníš SBS alebo stagemanagera. 2. Sleduješ, či majú všetci pásky a nejdú so sklom, na skate, bike alebo nákupnom košíku a či vedia všetci chodiť - keď nie oslovíš SBS aby im vysvetlila, že sa treba prespať v stanovom mestečku.

Tvojou zodpovednosťou je plošina pre imobilných pred hlavným pódiom, to znamená, že pomáhaš imobilým dostať sa na plošinu a dohliadaš, aby tam nechodili nepovolaní.