Stanové mestečko

Tvojou úlohou je, aby sa návštevníci cítili v stanovom mestečku dobre, všetci sa tam zmestili a neboli žiadne problémy. Napríklad dohliadaš na to, či návštevníci nestanujú mimo vyhradených sektoroch, v prípade silného vetra vyzývaš návštevníkov k odstráneniu slnečníkov a altánkov, a podobne.

Parking VISITOR

Usmerňuješ návštevníkov tak, aby sa parkovisko plnilo efektívne a plynulo.

Usmerňovač brány

Usmerňuješ návštevníkov v priestore pred kontrolou pások tak, aby sa držali vo vyznačených koridoroch a aby otvorenie festivalu a následný nával prebiehali hladko a efektívne.

Parking STAFF

Usmerňuješ premávku na STAFF parkovisku

Stráženie umenia

Strážiš umeleckú inštaláciu tak, aby návštevníci neprišli k úrazu, alebo aby niekto nepoškodil inštaláciu. Rozsah práce sa bude, pochopiteľne, odvíjať od povahy konkrétnej inštalácie.

Crowd Assistance - páskovanie

Usmerňuješ návštevníkov, ktorí si prišli kúpiť lístok, alebo zameniť lístok za pásku. Tvojou úlohou je, aby všetko prebiehalo organizovane a ľudia dodržiavali určené koridory.

Crowd Assistance - Stage

Stojíš v "pite" medzi pódiom a zábranami, dávaš pozor na návštevníkov v predných radách, a napríklad im dávaš napiť vodu. V čase medzi koncertami vyzbieraš odpadky pred pódiom, aby to tam pred ďaľším koncertom vyzeralo čisto a príjemne.