Čistota

V stanovom mestečku sú stanovištia na triedenie odpadu a tvojou úlohou je dohliadať na kvalitu separovania. Nejedná sa o zber odpadu!

Stanové mestečko

Tvojou úlohou je, aby sa návštevníci cítili v stanovom mestečku dobre, všetci sa tam zmestili a neboli žiadne problémy. Napríklad dohliadaš na to, či návštevníci stanujú vo vyhradených sektoroch

Crowd Assistance - páskovanie

Usmerňuješ návštevníkov, ktorí si prišli kúpiť lístok, alebo zameniť lístok za pásku. Tvojou úlohou je, aby všetko prebiehalo organizovane a ľudia dodržiavali určené koridory.

Parkovisko VISITOR

Na parkovisku pre návštevníkov usmerňuješ prichádzajúce/odchádzajúce autá.

Nezaradené

Náplň práce nie je určená dopredu, iba si vyberieš čas, kedy chceš pracovať a pozícia Ti bude určená na mieste podľa potreby. Tvojou prácou môže byť napríklad stráženie umenia, výpomoc na parkovisku, prácu v info-pointe v areáli festivalu, kontrolu na checkpointoch medzi stanovým mestečkom a festivalovou zónou, alebo podpora ostatných dobrovoľníckych pozícií.

Info point Stanica

Pred železničnou stanicou v Piešťanoch na stanovišti pre kyvadlovku informuješ ľudí, kde majú čakať na bus, kedy má prísť najbližší a podobne.

Parkovisko BACKSTAGE

Usmerňuješ prichádzajúce/odchádzajúce autá na parkovisku pre STAFF alebo pre VIP a ARTIST. Musíš mať dokonalý prehľad o voľných miestach, aby všetko malo hladký priebeh.

Crowd Assistance

Stojíš v "pite" medzi pódiom a zábranami, dávaš pozor na návštevníkov v predných radách, a napríklad im dávaš napiť vodu. V čase medzi koncertami vyzbieraš odpadky pred pódiom, aby to tam pred ďaľším koncertom vyzeralo čisto a príjemne.