Checkpoint `stanové mestečko - festival zóna`

Na vstupe zo stanového mestečka do festivalovej zóny dohliadaš na to, aby návštevníci nechali skateboardy a iné dopravné prostriedky v stanovom mestečku.

Parkovisko STAFF

Usmerňuješ prichádzajúce/odchádzajúce autá na parkovisku pre STAFF. Musíš mať dobrý prehľad o voľných miestach, aby všetko malo hladký priebeh.

Stanové mestečko

Presná náplň práce bude ešte doplnená, ale cieľom je, aby sa návštevníci cítili v stanovom mestečku dobre, všetci sa tam zmestili a neboli žiadne problémy.

Čistota

V stanovom mestečku sú stanovištia na triedenie odpadu a tvojou úlohou je dohliadať na kvalitu separovania. Nejedná sa o zber odpadu!

Parkovisko CARAVAN

Usmerňuješ prichádzajúce/odchádzajúce karavany na vyhradenom parkovisku. Musíš mať dobrý prehľad o voľných miestach, aby všetko malo hladký priebeh. Riadiš sa pokynmi vedúceho parkoviska.

Parkovisko BIKE

Usmerňuješ návštevníkov, ktorí prišli na bicykloch a chcú si ich odparkovať.

Parkovisko VIP & ARTIST

Usmerňuješ prichádzajúce/odchádzajúce autá na parkovisku pre VIP a ARTIST. Musíš mať dokonalý prehľad o voľných miestach, aby všetko malo hladký priebeh.

Parkovisko VISITOR

Na parkovisku pre návštevníkov usmerňuješ prichádzajúce/odchádzajúce autá.

Parkovisko SUZUKI

Na SUZUKI parkovisku (vyhradenom pre návštevníkov s vozmi tejto značky) usmerňuješ prichádzajúce/odchádzajúce autá. Na tomto parkovisku NESMÚ parkovať vozidlá iných značiek.

Stráženie umenia

Strážiš umeleckú inštaláciu tak, aby návštevníci neprišli k úrazu, alebo aby niekto nepoškodil inštaláciu. Rozsah práce sa bude, pochopiteľne, odvíjať od povahy konkrétnej inštalácie.

Crowd Assistance - páskovanie

Usmerňuješ návštevníkov, ktorí si prišli kúpiť lístok, alebo zameniť lístok za pásku. Tvojou úlohou je, aby všetko prebiehalo organizovane a ľudia dodržiavali určené koridory.

Info point Stanica

Pred železničnou stanicou v Piešťanoch na stanovišti pre kyvadlovku informuješ ľudí, kde majú čakať na bus, kedy má prísť najbližší a podobne.

Crowd Assistance

Stojíš v "pite" medzi pódiom a zábranami, dávaš pozor na návštevníkov v predných radách, a napríklad im dávaš napiť vodu. V čase medzi koncertami vyzbieraš odpadky pred pódiom, aby to tam pred ďaľším koncertom vyzeralo čisto a príjemne.

Info point Areál

Na tejto pozícii sa budeš zdržiavať pri hlavnej bráne na stanovišti pre kyvadlovku v smere železničná stanica a informuješ ľudí o tom, kde majú čakať na bus, kedy má prísť najbližší a podobne.

Usmerňovač brány

Usmerňuješ návštevníkov v priestore pred kontrolou pások tak, aby sa držali vo vyznačených koridoroch a aby otvorenie festivalu a následný nával prebiehali hladko a efektívne.

Usmerňovač brány + Info point

Kombinovaná pozícia: V prvej časti usmerňuješ návštevníkov v priestore pred kontrolou pások tak, aby sa držali vo vyznačených koridoroch a aby otvorenie festivalu a následný nával prebiehali hladko a efektívne. V druhej časti na info pointe v areáli informuješ ľudí o tom, kde majú čakať na bus, kedy má prísť najbližší a podobne.