Stráženie umenia

Strážiš umeleckú inštaláciu tak, aby návštevníci neprišli k úrazu, alebo aby niekto nepoškodil inštaláciu. Rozsah práce sa bude, pochopiteľne, odvíjať od povahy konkrétnej inštalácie.

Parkovisko STAFF

Usmerňuješ prichádzajúce/odchádzajúce autá na parkovisku pre STAFF. Musíš mať dobrý prehľad o voľných miestach, aby všetko malo hladký priebeh.

Usmerňovač brány + Crowd Assistance / Info point

Kombinovaná pozícia: V prvej časti usmerňuješ návštevníkov v priestore pred kontrolou pások tak, aby sa držali vo vyznačených koridoroch a aby otvorenie festivalu a následný nával prebiehali hladko a efektívne. Druhá časť je buď crowd assistance (pre viac info, pozri popisok k samostatnej pozícii) na hlavnom pódiu alebo Info Point Areál. Ak si vyberieš Info Point Areál, tak sa budeš zdržiavať pri hlavnej bráne na stanovišti pre kyvadlovku v smere železničná stanica a informuješ ľudí o tom, kde majú čakať na bus, kedy má prísť najbližší a podobne.

Parkovisko VISITOR

Na parkovisku pre návštevníkov usmerňuješ prichádzajúce/odchádzajúce autá.

Checkpoint `stanové mestečko - festival zóna`

Na vstupe zo stanového mestečka do festivalovej zóny dohliadaš na to, aby návštevníci nechali skateboardy a iné dopravné prostriedky v stanovom mestečku.

Parkovisko BIKE

Usmerňuješ návštevníkov, ktorí prišli na bicykloch a chcú si ich odparkovať.

Čistota

V stanovom mestečku sú stanovištia na triedenie odpadu. Tvojou úlohou je dohliadať na poriadok a čistotu v ich okolí a v rámci možností aj na kvalitu separovania.

Crowd Assistance - páskovanie

Usmerňuješ návštevníkov, ktorí si prišli kúpiť lístok, alebo zameniť lístok za pásku. Tvojou úlohou je, aby všetko prebiehalo organizovane a ľudia dodržiavali určené koridory.

Parkovisko VIP

Usmerňuješ prichádzajúce/odchádzajúce autá na parkovisku pre VIP. Musíš mať dokonalý prehľad o voľných miestach, aby všetko malo hladký priebeh.

Crowd Assistance

Stojíš v "pite" medzi pódiom a zábranami, dávaš pozor na návštevníkov v predných radách, a napríklad im dávaš napiť vodu. V čase medzi koncertami vyzbieraš odpadky pred pódiom, aby to tam pred ďaľším koncertom vyzeralo čisto a príjemne.

Info point Stanica

Pred železničnou stanicou v Piešťanoch na stanovišti pre kyvadlovku informuješ ľudí, kde majú čakať na bus, kedy má prísť najbližší a podobne.