Registrácia

  • Vaše heslo sa nesmie príliš podobať na ostatné osobné informácie.
  • Vaše heslo musí obsahovať aspoň 8 znakov.
  • Vaše heslo nemôže byť jedno z často používaných.
  • Vaše heslo nemôže pozostávať iba z číslic.

Kvôli overeniu, znovu zadajte rovnaké heslo.